Program

W naszym Dwujęzyczno-Prozdrowotnym Niepublicznym Przedszkolu „Kolorowe Kredy” realizujemy program podążając za myślą Bruno Ferrero, dla którego świat drugiego człowieka to świat pełen edukacyjno-rozwojowych „kolorów”, dzięki którym, przy użyciu właściwych narzędzi, możemy nadawać piękne barwy życiu każdego dziecka.

Doskonale rozumiejąc, że każde dziecko jest inne a jego pierwsze spotkanie z nowym środowiskiem, nie zawsze bywa łatwe, opracowujemy indywidualny program adaptacyjny, pozwalający na komfortowe usamodzielnienie się dziecka.

Główne założenia programowe realizujemy poprzez następujące cele:

 • Dydaktyczne
 • Opiekuńcze
 • Wychowawcze
 • Prozdrowotne
W ramach programu realizujemy zajęcia wychowawczo – dydaktyczne zgodnie z aktualnie obowiązującą podstawą programową.
 • Każdemu z dzieci zapewniamy indywidualną wstępną konsultację psychologiczną, która pozwoli na określenie mocnych stron dziecka i wskaże obszary nad którymi należy pracować.
 • Nasza wysoko wykwalifikowana kadra dokłada wszelkich starań aby zajęcia były ciekawe i dostosowane do poziomu dziecka oraz aby inspirowały je do dalszego poznawania świata.
 • Nasze zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozszerzają wiedzę dzieci o edukację językową, matematyczno-logiczną, przyrodniczą, plastyczną, muzyczną i ruchową.
 • Silnym atutem naszego przedszkola są codzienne zajęcia w języku angielskim prowadzone przez wykwalifikowanego nauczyciela oraz native speaker’a.
 • Rozwijamy dzieci poprzez sztukę i realizację zajęć artystycznych takich jak: taniec, rytmika, wokal, nauka gry na instrumentach, plastyka a także poprzez obcowanie z artystami, którzy prowadzą zajęcia w naszym przedszkolu: muzyka i wokal: Patryk Rogoziński, zajęcia kreatywne: Agnieszka Pietrzykowska, gra na perkusji: Marcin Ułanowski, a całość rozwoju artystycznego została objęta przez mecenat znanej wokalistki Kasi Kowalskiej.
 • Świat dziecka to w dużej części zabawa a zatem właśnie poprzez zabawę kształtujemy postawy dzieci wobec siebie i otoczenia.
 • Edukacją prozdrowotną skierowaną zarówno do dzieci jak i ich rodziców i opiekunów wspieramy podejmowanie właściwych i świadomych wyborów dotyczących zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, umiejętności rozpoznawania i wyrażania własnych emocji.

Podejmowane przez nas działania wychowawcze mają na celu rozwijanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie, nauki właściwych zachowań wobec innych oraz sposobów komunikacji i porozumiewania się, kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów a także rozwijania postawy szacunku dla dobra wspólnego.

Wszystkie treści edukacyjno-wychowawcze, którymi pracujemy w naszym Przedszkolu Kolorowe Kredy, mają na celu przygotowanie Państwa Dzieci do komplementarnego oraz bezpiecznego wejścia w świat edukacji szkolnej.