Opieka Żłobkowa

Opieka Żłobkowa w naszej Placówce to połączenie wyjątkowego miejsca, atmosfery oraz wysokich standardów opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych.

W „Kolorowych Kredach” pracujemy z dziećmi w oparciu o najnowsze metody rozwoju intelektualnego, lingwistycznego oraz zdrowotnego najmłodszych dzieci. Nauka języka angielskiego metodą „zanurzania” jest prowadzona poprzez zabawę, piosenki, tańce, rymowanki, wierszyki i jest realizowana codziennie przez wychowawcę anglistę oraz native speakera. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną posiadającą doświadczenie w pracy z małymi dziećmi.

Szczególny nacisk kładziemy na sferę prozdrowotną, stąd poświęcamy wiele uwagi na rozwój psychoruchowy dzieci oraz zdrowe żywienie, które zapewniamy poprzez wyselekcjonowaną i certyfikowaną dietę. Każdemu z naszych podopiecznych zapewniamy również „Pakiet Zdrowego Dziecka Kolorowe Kredy”, dzięki któremu każde z dzieci w sposób komplementarny zostanie zabezpieczone medycznie oraz zdrowotnie.

Programy wychowania i kształcenia dzieci w „Kolorowych Kredach”, nastawione są na wszechstronny rozwój dziecka, na rozwijanie naturalnych predyspozycji i talentów oraz przygotowanie dzieci do nauki w przedszkolu.

Główne Założenia:

 • Nauka przez działanie: dzieci zdobywają wiedzę oraz praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność,
 • Nauka samodzielności: dzieci rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności,
 • Nauka koncentracji: właściwie skomponowany materiał dydaktyczny prowadzi dziecko odpowiedniej percepcji oraz koncentracji w działaniu.
 • Nauka porządku i higieny: dzieci w zajęciach savoir vivru nabywają umiejętności przestrzegania zasad porządku, zarówno w swoim otoczeniu jak również w działaniu
 • Nauka społecznych zasad: dzieci zróżnicowane wiekowo są łączone w grupy, sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności, dzieci uczą się przestrzegać m.in. takich reguł jak: nie bij, nie krzywdź, nie niszcz, nie wyśmiewaj innych,
 • Metoda obserwacji: stanowi bramę dorosłych do poznania świata dziecka.

Nasi Wychowawcy z uwagą i szacunkiem obserwują postępy a także napotykane przez dziecko trudności, stając się tym samym indywidualnym przewodnikiem dziecka pochylającym się nad nim z właściwą atencją i dostosowującym zadania do tempa, możliwości oraz percepcji i gotowości dziecka w podejmowaniu zadań.

Główne Cele:

 • Sprawujemy opiekę nad dziećmi w wieku od 1 roku do lat 2, troszcząc się o ich zdrowie, właściwy rozwój psychofizyczny oraz społeczny.
 • Stworzyliśmy dzieciom rodzinną i przyjazną atmosferę.
 • Rozwijamy i stymulujemy wszechstronność zainteresowań dzieci, zgodnie z planem edukacyjnym.
 • Kompleksowo wspieramy Rodziców w procesie wychowawczym dzieci.
 • Zapewniamy dzieciom właściwą opiekę, pomoc w codziennej higienie, usługi pielęgnacyjne, karmienie oraz potrzebny rozwój intelektualny, psychomotoryczny, społeczny, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych przy udziale psychologa.

Realizując plan edukacyjny kładziemy szczególny nacisk na bezpieczeństwo w trakcie jego wykonywania. Zadania są odpowiednio dobierane do wieku oraz możliwości dzieci. Zadaniem wychowawców jest niwelowanie wszelkich przeszkód z jakimi dzieci sobie nie radzą oraz ukierunkowanie ich tak aby każda z trudności stwała się łatwiejsza do pokonania.

Tworząc „Kolorowe Kredy” stworzyliśmy dla Państwa Dzieci bezpieczną i przyjazną przystań z niebanalnymi wnętrzami o bardzo wysokim standardzie, przyjaznymi dzieciom zabawkami, a przede wszystkim ciepłą i rodzinną atmosferą.

Ramowy rozkład zajęć:

Godzina Zajęcia
7.00 – 8.15
Powitanie dzieci

(zabawy swobodne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy integrujące grupę, aktywności własne dzieci )
8.15 – 8.30
Gimnastyka poranna,

przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe
8.30 – 9.00
Śniadanie

(zwrócenie szczególnej uwagi na zachowanie przy stole, przełamywanie barier żywieniowych, zachęcanie do samodzielności),
9.00 – 11:30
Zajęcia edukacyjno-opiekuńcze, nauka i zabawa w j. angielskim

Zajęcia dodatkowe (zgodnie z planem zamieszczonym poniżej)
11:30 – 12:30
Wyjście na plac zabaw, spacer
12.30 – 13:00
Obiad

(zwrócenie szczególnej uwagi na zachowanie się przy stole, przełamywanie barier żywieniowych, zachęcanie do samodzielności),
13:00 – 15:00
Odpoczynek – leżakowanie
15.00 – 15:30
Podwieczorek

(zwrócenie szczególnej uwagi na zachowanie przy stole, przełamywanie barier żywieniowych)
15.30 – 18.00
Zajęcia indywidualne, zabawy według pomysłu dzieci, zabawa swobodna w Sali, zabawy na placu zabaw
– w zależności od warunków atmosferycznych

Zajęcia dodatkowe:

Dzień tygodnia Rodzaj zajęć
Poniedziałek
Rytmika i wokal

Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej
Wtorek
Zajęcia kreatywności
Środa
Rytmika i wokal

Angielski z native speaker’em
Czwartek
Angielski z native speaker’em

Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej
Piątek
Angielski z native speaker’em