Kadra

Kadrę Pedagogiczną tworzą wykształcone, kreatywne oraz doświadczone w pracy z dziećmi wychowawczynie, które zapewniają:

 • Indywidualne podejście do każdego z dzieci
 • Profesjonalną i pełną empatii ścieżkę edukacyjno-wychowawczą
 • Miłą i spokojną atmosferę
 • Ukierunkowanie dziecka zgodnie z naturalnym potencjałem oraz wspomaganie w komplementarnym rozwoju
 • Atmosferę zrozumienia oraz bezpieczeństwa

Kadrę Dwujęzyczno-Prozdrowotnego Przedszkola Kolorowe Kredy tworzą:

 • Dyrektor Przedszkola;
 • Dyrektor ds. promocji zdrowia;
 • Pracownicy dydaktyczni – pedagodzy wychowania przedszkolnego oraz wczesnoszkolnego;
 • Native speaker;
 • Nauczyciel angielskiego;
 • Pracownicy administracyjni;
 • Logopeda;
 • Psycholog.
 • Wykwalifikowani i sprawdzeni specjaliści zajęć dodatkowych:
  • rytmika,
  • wokaliza,
  • zajęcia ruchowo – korekcyjne,
  • plastyka,
  • logika
  • nauka kreatywności